Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Žiadosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky o nomináciu dvoch členov Komisie pre vydávanie záväzných stanovísk