Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 13. decembra 2022
 • 13:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 92.35 MB

Zápisnica 591.17 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-1784/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  320/2022
 2. Č. materiálu:
  CR-283/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  321/2022
 3. Č. materiálu:
  CR-236/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  324/2022, 322/2022, 323/2022, 325/2022, 326/2022, 329/2022, 328/2022, 327/2022, 330/2022, 331/2022, 332/2022
 4. Č. materiálu:
  CR-284/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  334/2022, 335/2022, 336/2022, 337/2022, 338/2022, 339/2022, 340/2022, 341/2022, 342/2022, 343/2022, 333/2022
 5. Č. materiálu:
  CR-1742/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  344/2022, 345/2022
 6. Č. materiálu:
  CR-1804/2022
  Predkladá:
  členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky - Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková, Andrej Majerník
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  346/2022, 348/2022, 347/2022
 7. Č. materiálu:
  CR-1644/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  349/2022