Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Zmena Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky

  • Materiál č.: CR-1804/2022 16. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky - Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková, Andrej Majerník
  • Výsledok: schválený