Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o súhlas Súdnej rady Slovenskej republiky s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u Toška Berana