Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 18. apríla 2023
 • 00:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zápisnica 4.55 MB

Zvukový záznam 230.08 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-990/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  109/2023, 108/2023
 2. Č. materiálu:
  CR-160/2023, CR-133/2023, CR-77/2023, CR-75/2023, CR-755/2023, CR-44/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený/odložený
  Č. uznesenia:
  114/2023, 121/2023, 120/2023, 119/2023, 118/2023, 117/2023, 116/2023, 115/2023, 113/2023, 112/2023, 110/2023, 111/2023
 3. Č. materiálu:
  CR-1007/2023
  Predkladá:
  členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky - Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková, Ľuboš Kunay
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  122/2023
 4. Č. materiálu:
  CR-1015/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  124/2023, 123/2023
 5. Č. materiálu:
  CR-781/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  CR-977/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  berie na vedomie
  Č. uznesenia:
  125/2023
 7. Č. materiálu:
  CR- 915/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  CR-1000/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  126/2023
 9. Č. materiálu:
  CR-582/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  133/2023, 132/2023, 131/2023, 130/2023, 127/2023, 129/2023, 128/2023
 10. Č. materiálu:
  CR-33/2023, CR-76/2023, CR-85/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  138/2023, 137/2023, 134/2023, 136/2023, 135/2023
 11. Č. materiálu:
  CR-737/2023, CR-775/2023, CR-760/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  139/2023, 140/2023, 141/2023, 142/2023, 146/2023, 145/2023, 144/2023, 143/2023
 12. Č. materiálu:
  CR-32/2023, CR-83/2023, CR-175/2023, CR-176/2023, CR-200/2023, CR-777/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  150/2023, 151/2023, 152/2023, 149/2023, 148/2023, 147/2023
 13. Č. materiálu:
  CR-89/2023, CR-96/2023, CR-367/2023, CR-584/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  158/2023, 157/2023, 154/2023, 155/2023, 156/2023, 153/2023
 14. Č. materiálu:
  CR-871/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  159/2023
 15. Č. materiálu:
  CR-752/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  160/2023
 16. Č. materiálu:
  CR-884/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  161/2023
 17. Č. materiálu:
  CR-1050/2023
  Predkladá:
  predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  164/2023
 18. Č. materiálu:
  CR-1042/2023
  Predkladá:
  členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky - Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková, Peter Farkaš, Ľuboš Kunay, Peter Bebej
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
 19. Č. materiálu:
  CR-1046/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  162/2023
 20. Č. materiálu:
  CR-990/2023
  Predkladá:
  členky Súdnej rady Slovenskej republiky - Dana Jelinková Dudzíková, Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  163/2023