Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 16. mája 2023
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 165/2023 Uznesenie č. 165/2023 - program (215.86 kB)
3 Voľba kandidátky na členku hodnotiacich komisií do Databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií 166/2023 Uznesenie č. 166/2023 - volebná komisia (167.08 kB)
3 Voľba kandidátky na členku hodnotiacich komisií do Databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií 167/2023 Uznesenie č. 167/2023 - hlasovanie bez hlasovacieho lístka (155.49 kB)
3 Voľba kandidátky na členku hodnotiacich komisií do Databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií 168/2023 Uznesenie č. 168/2023 - posúdenie návrhu (159.04 kB)
3 Voľba kandidátky na členku hodnotiacich komisií do Databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií 169/2023 Uznesenie č. 169/2023 - voľba - Marta Molnárová (103.2 kB)
5 Ľudské zdroje v rezorte spravodlivosti – stav a perspektívy 170/2023 Uznesenie č. 170/2023 - ľudské zdroje (151.95 kB)
4 Voľba kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 171/2023 Uznesenie č. 171/2023 - posúdenie návrhov (181.76 kB)
4 Voľba kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 172/2023 Uznesenie č. 172/2023 - vypočutie kandidátov (154.2 kB)
4 Voľba kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 173/2023 Uznesenie č. 173/2023 - voľba - Miroslav Baňacký (104.35 kB)
4 Voľba kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 174/2023 Uznesenie č. 174/2023 - voľba - Jana Burešová (104.72 kB)
4 Voľba kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 175/2023 Uznesenie č. 175/2023 - voľba - Jaroslav Gallo (104.53 kB)
4 Voľba kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 176/2023 Uznesenie č. 176/2023 - voľba - Radomír Jakab (104.48 kB)
4 Voľba kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 177/2023 Uznesenie č. 177/2023 - voľba - Martina Jánošíková (104.89 kB)
4 Voľba kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 178/2023 Uznesenie č. 178/2023 - voľba - Marek Kohút (104.17 kB)
4 Voľba kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 179/2023 Uznesenie č. 179/2023 - voľba - Martin Ľupták (104.65 kB)
29 Vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u sudcu Petra Molčana preloženého podľa § 3 ods. 8 zákona č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2023 Uznesenie č. 180/2023 - rozhodovanie bez prítomnosti (151.28 kB)
29 Vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u sudcu Petra Molčana preloženého podľa § 3 ods. 8 zákona č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 181/2023 Uznesenie č. 181/2023 - Peter Molčan (160.32 kB)
30 Návrh predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na preloženie sudcov na základe výsledkov výberového konania 182/2023 Uznesenie č. 182/2023 - Rastislav Dlugoš (162.47 kB)
30 Návrh predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na preloženie sudcov na základe výsledkov výberového konania 183/2023 Uznesenie č. 183/2023 - Peter Mach (159.71 kB)
9 Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Michalovce 184/2023 Uznesenie č. 184/2023 - správa o výsledkoch revízie OS Michalovce (150.41 kB)
1 2 3 4 5 »