Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

29. Vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u sudcu Petra Molčana preloženého podľa § 3 ods. 8 zákona č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov