Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

13. Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok a kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu a prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu - správne súdy

  • Materiál č.: CR-907/2023, CR-737/2023, CR-775/2023 6. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený