Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 20. júna 2023
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 218.79 MB

Zápisnica 3.13 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-1212/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  255/2023
 2. Č. materiálu:
  CR-1132/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  256/2023
 3. Č. materiálu:
  CR-1111/2023
  Predkladá:
  členky Súdnej rady Slovenskej republiky - Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  257/2023
 4. Č. materiálu:
  CR-1128/2023
  Predkladá:
  členky Súdnej rady Slovenskej republiky - Ayše Pružinec Eren, Marcela Kosová, Dana Jelinková Dudzíková
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  CR-1101/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  258/2023
 6. Č. materiálu:
  CR-85/2023, CR-95/2023, CR-98/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  259/2023, 260/2023, 261/2023
 7. Č. materiálu:
  CR-76/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  263/2023, 264/2023, 265/2023, 266/2023
 8. Č. materiálu:
  CR-1157/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  262/2023
 9. Č. materiálu:
  CR-1207/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  267/2023
 10. Č. materiálu:
  CR-1205/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  268/2023, 296/2023
 11. Č. materiálu:
  CR-1158/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  269/2023
 12. Č. materiálu:
  CR-783/2023
  Predkladá:
  členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky, Katarína Javorčíková, Alena Svetlovská, Ľudovíť Bradáč
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  CR-907/2023, CR-737/2023, CR-775/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  270/2023, 271/2023, 272/2023, 273/2023, 274/2023, 275/2023, 276/2023, 277/2023
 14. Č. materiálu:
  CR-242/2023, CR-44/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  písm. a) schválený, písm. b) neschválený
  Č. uznesenia:
  278/2023, 279/2023, 280/2023
 15. Č. materiálu:
  CR-1100/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  285/2023
 16. Č. materiálu:
  CR-1049/2032
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  281/2023, 282/2023, 283/2023, 284/2023
 17. Č. materiálu:
  CR-941/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  286/2023, 287/2023, 288/2023, 289/2023
 18. Č. materiálu:
  CR-1023/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 19. Č. materiálu:
  CR-908/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený/neschválený
  Č. uznesenia:
  290/2023
 20. Č. materiálu:
  CR-1200/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  291/2023
 21. Č. materiálu:
  CR-379/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  berie na vedomie
  Č. uznesenia:
  292/2023
 22. Č. materiálu:
  CR-214/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  293/2023
 23. Č. materiálu:
  CR-598/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  294/2023
 24. Č. materiálu:
  CR-1175/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  295/2023