Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 19. septembra 2023
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 316/2023 Uznesenie č. 316 - program ako celok (189.06 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 317/2023 Uznesenie č. 317 - volebná komisia - D. J. Dudzíková (165.93 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 318/2023 Uznesenie č. 318 - volebná komisia - E. Berthotyová (166.62 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 319/2023 Uznesenie č. 319 - volebná komisia - Ľ. Kunay (165.74 kB)
2 Voľba na troch kandidátov/tri kandidátky na sudcu/sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku 320/2023 Uznesenie č. 320 - posúdenie návrhov kandidátov - ESĽP (192.59 kB)
2 Voľba na troch kandidátov/tri kandidátky na sudcu/sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku 321/2023 Uznesenie č. 321 - voľba - Vikarská (167.06 kB)
2 Voľba na troch kandidátov/tri kandidátky na sudcu/sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku 322/2023 Uznesenie č. 322 - voľba - Procházka (166.93 kB)
3 Voľba na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie 323/2023 Uznesenie č. 323 - hlasovanie bez hlasovacieho lístka (155.71 kB)
3 Voľba na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie 324/2023 Uznesenie č. 324 - posúdenie návrhu kandidáta - Kianička (168.47 kB)
3 Voľba na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie 325/2023 Uznesenie č. 325 - zvolenie kandidáta - Kianička (167.68 kB)
4 Voľba na kandidáta do databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky a aktualizácia databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu SR 326/2023 Uznesenie č. 326 - odloženie bodu (151.84 kB)
4 Voľba na kandidáta do databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky a aktualizácia databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu SR 327/2023 Uznesenie č. 327 - hlasovanie bez hlasovacieho lístka (155.85 kB)
4 Voľba na kandidáta do databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky a aktualizácia databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu SR 328/2023 Uznesenie č. 328 - splnenie zákonných náležitostí - VK - Marko (157.99 kB)
4 Voľba na kandidáta do databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky a aktualizácia databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu SR 329/2023 Uznesenie č. 329 - voľba - Viktor Marko (103.46 kB)
4 Voľba na kandidáta do databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky a aktualizácia databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu SR 330/2023 Uznesenie č. 330 - vyradenie kandidátov - výberové komisie (112.09 kB)
5 Návrh na doplnenie člena Stálej etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky 331/2023 Uznesenie č. 331 - doplnenie člena SEK - P. Šamko (152.51 kB)
6 Prerokovanie počtu miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním určených ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky 332/2023 Uznesenie č. 332 - určenie VMS pre HVK (159.29 kB)
7 Delegovanie zástupcu Súdnej rady Slovenskej republiky k projektu Subnational Business Environment Assessment in Slovakia 333/2023 Uznesenie č. 333 - delegovanie zástupcu - odloženie bodu (153.29 kB)
8 Prerokovanie Správy o právnom štáte 2023 334/2023 Uznesenie č. 334 - správa o právnom štáte (151.82 kB)
9 Informácia o odloženom podnete vo veci prešetrenia výkonu funkcie sudcov, ktorí súbežne vykonávajú aj činnosť vysokoškolských pedagógov 335/2023 Uznesenie č. 335 - Informácia o odloženom podnete (151.14 kB)
1 2 3 »