Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Voľba na troch kandidátov/tri kandidátky na sudcu/sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku