Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 17. októbra 2023
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 363/2023 Uznesenie č. 363/2022 - program ako celok (183.53 kB)
2 Prerokovanie Správy o právnom štáte 2023 364/2023 Uznesenie č. 364/2023 - správa o právnom štáte (151.62 kB)
6 Smernica o náležitostiach a postupe pri predkladaní materiálov na rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky 365/2023 Uznesenie č. 365/2023 - smernica - odkladá (149.99 kB)
7 Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k niektorým pochybeniam predsedu súdnej rady Jána Mazáka 366/2023 Uznesenie č. 366/2023 - odkladá (151.41 kB)
8 Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k požiadavkám Kolégia predsedov krajských súdov zo zasadnutia konaného 6. – 7. septembra 2023 na Krajskom súde v Žiline 366/2023 Uznesenie č. 366/2023 - odkladá (151.41 kB)
9 Žiadosti NSS SR o poskytnutie stanovísk podľa § 25 ods. 2 zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku NSS SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veciach vedených pod sp. zn. 31D/11/2023 a sp. zn. 33D/12/2023 366/2023 Uznesenie č. 366/2023 - odkladá (151.41 kB)
10 Harmonogram zasadnutí a pracovných stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2024 366/2023 Uznesenie č. 366/2023 - odkladá (151.41 kB)
11 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok a kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 367/2023 Uznesenie č. 367/2023 - Obušeková - splnenie predpokladov (161.93 kB)
11 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok a kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 368/2023 Uznesenie č. 368/2023 - Rusinová - splnenie predpokladov (162.03 kB)
11 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok a kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 369/2023 Uznesenie č. 369/2023 - Birošík - splnenie predpokladov (160.68 kB)
11 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok a kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 370/2023 Uznesenie č. 370/2023 - Čurila - splnenie predpokladov (160 kB)
12 Rozhodovanie Súdnej rady SR o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne a prerokovanie návrhov kandidátov a kandidátok na vymenovanie do funkcie sudcu a sudkyne na základe výberového konania na správny súd 371/2023 Uznesenie č. 371/2023 - Michaláč - splnenie predpokladov (159.78 kB)
12 Rozhodovanie Súdnej rady SR o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne a prerokovanie návrhov kandidátov a kandidátok na vymenovanie do funkcie sudcu a sudkyne na základe výberového konania na správny súd 372/2023 Uznesenie č. 372/2023 - Michaláč - vymenovanie (155.92 kB)
12 Rozhodovanie Súdnej rady SR o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne a prerokovanie návrhov kandidátov a kandidátok na vymenovanie do funkcie sudcu a sudkyne na základe výberového konania na správny súd 373/2023 Uznesenie č. 373/2023 - vylúčenie verejnosti (155.08 kB)
12 Rozhodovanie Súdnej rady SR o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne a prerokovanie návrhov kandidátov a kandidátok na vymenovanie do funkcie sudcu a sudkyne na základe výberového konania na správny súd 374/2023 Uznesenie č. 374/2023 - Šmahovská - splnenie predpokladov (161.57 kB)
12 Rozhodovanie Súdnej rady SR o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne a prerokovanie návrhov kandidátov a kandidátok na vymenovanie do funkcie sudcu a sudkyne na základe výberového konania na správny súd 375/2023 Uznesenie č. 375/2023 - Šmahovská - vymenovanie (155.75 kB)
12 Rozhodovanie Súdnej rady SR o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne a prerokovanie návrhov kandidátov a kandidátok na vymenovanie do funkcie sudcu a sudkyne na základe výberového konania na správny súd 376/2023 Uznesenie č. 376/2023 - Kúdelčíková - splnenie predpokladov (160.74 kB)
12 Rozhodovanie Súdnej rady SR o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne a prerokovanie návrhov kandidátov a kandidátok na vymenovanie do funkcie sudcu a sudkyne na základe výberového konania na správny súd 377/2023 Uznesenie č. 377/2023 - Kúdelčíková - vymenovanie (156.12 kB)
12 Rozhodovanie Súdnej rady SR o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne a prerokovanie návrhov kandidátov a kandidátok na vymenovanie do funkcie sudcu a sudkyne na základe výberového konania na správny súd 378/2023 Uznesenie č. 378/2023 - Kočišová - splnenie predpokladov (161.18 kB)
12 Rozhodovanie Súdnej rady SR o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne a prerokovanie návrhov kandidátov a kandidátok na vymenovanie do funkcie sudcu a sudkyne na základe výberového konania na správny súd 379/2023 Uznesenie č. 379/2023 - Kočišová - vymenovanie (156.02 kB)
1 2 3 »