Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. Rozhodovanie Súdnej rady SR o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne a prerokovanie návrhov kandidátov a kandidátok na vymenovanie do funkcie sudcu a sudkyne na základe výberového konania na správny súd

Obsah materiálu

Prílohy