Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u Petra Rajňáka, úspešného uchádzača o funkciu predsedu Okresného súdu Nové Zámky