Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 17. októbra 2023
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 277.48 MB

Zápisnica 3.52 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-1504/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  363/2023
 2. Č. materiálu:
  CR-1334/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  364/2023
 3. Č. materiálu:
  CR-1417/2023
  Predkladá:
  Dana Jelinková Dudzíková, Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Peter Šamko - členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  CR-752/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  CR-1406/2023
  Predkladá:
  Katarína Javorčíková, Ľudovít Bradáč - členka a člen Súdnej rady Slovenskej republiky a Ján Mazák - predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  CR-1455/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  365/2023
 7. Č. materiálu:
  CR-1438/2023
  Predkladá:
  Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková, Peter Šamko - členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  400/2023, 366/2023, 385/2023
 8. Č. materiálu:
  CR-1418/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  401/2023, 366/2023, 385/2023
 9. Č. materiálu:
  CR-1544/2023, CR-1550/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  402/2023, 403/2023, 366/2023, 385/2023
 10. Č. materiálu:
  CR-391/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  386/2023, 366/2023, 385/2023
 11. Č. materiálu:
  CR-1150/2023, CR-1171/2023, CR-1160/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  367/2023, 368/2023, 369/2023, 370/2023
 12. Č. materiálu:
  CR-1361/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  371/2023, 372/2023, 373/2023, 374/2023, 375/2023, 376/2023, 377/2023, 378/2023, 379/2023, 380/2023, 381/2023, 382/2023, 383/2023
 13. Č. materiálu:
  CR-1305/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  384/2023
 14. Č. materiálu:
  CR-908/2023
  Predkladá:
  Peter Farkaš - člen Súdnej rady Slovenskej republiky a Ján Mazák - predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  387/2023, 385/2023
 15. Č. materiálu:
  CR-1295/2023, CR-1308/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  389/2023, 390/2023, 391/2023, 388/2023
 16. Č. materiálu:
  CR-296/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  392/2023
 17. Č. materiálu:
  CR-291/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  393/2023
 18. Č. materiálu:
  CR-1311/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  394/2023, 395/2023, 396/2023, 397/2023
 19. Č. materiálu:
  CR-1428/2023
  Predkladá:
  predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  398/2023
 20. Č. materiálu:
  CR-1495/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  399/2023
 21. Č. materiálu:
  CR-1571/2023
  Predkladá:
  Dana Jelinková Dudzíková, Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren - členky Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  385/2023