Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

16. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 16. júna 2014
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zápisnica 438.83 kB

Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie 93.66 kB

AUDIO 18.89 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  284
 2. Č. materiálu:
  SR 114/2014
  Predkladá:
  Vedúci revízneho odelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  289
 4. Č. materiálu:
  SR 88/2014
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 89/2014
  Predkladá:
  Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 117/2014
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  300
 7. Č. materiálu:
  SR 149/2012
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  297
 8. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  289
 9. Č. materiálu:
  SR 79/2014
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  288
 10. Č. materiálu:
  SR 116/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  290
 11. Č. materiálu:
  SR 116/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  291
 12. Č. materiálu:
  SR 116/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  292
 13. Č. materiálu:
  SR 119/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  293
 14. Č. materiálu:
  SR 132/2014
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  287
 15. Č. materiálu:
  SR 130/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  294
 16. Č. materiálu:
  SR 130/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  295
 17. Č. materiálu:
  SR 131/2014
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  298
 18. Č. materiálu:
  SR 99/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  296
 19. Č. materiálu:
  SR 133/2014
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  299
 20. Č. materiálu:
  SR 134/2014
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  286

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  KSR 42/2014
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SSR 27/2014
  Predkladá:
  Advokátska kancelária, JUDr. Ondrej Polák, s.r.o.
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: