Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

16. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 16. júna 2014
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
284 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 284 (150.62 kB)
285 16. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie (93.66 kB)
286 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Aleny Šiškovej, sudkyne Okresného súdu Topoľčany na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 286 (92.03 kB)
287 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Jána Auxta, sudcu Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 287 (92.33 kB)
288 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Lenky Praženkovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 288 (91.24 kB)
289 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 289 (110.24 kB)
289 Prerokovanie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 289 (110.24 kB)
290 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Slávky Zborovjanovej, sudkyne Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 290 (90.8 kB)
291 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Zuzany Matyiovej, sudkyne Okresného súdu Košice - okolie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 291 (93.44 kB)
292 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Anny Slovinskej, sudkyne Okresného súdu Spišská Nová Ves na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 292 (91.48 kB)
293 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie JUDr. Petra Kaňu, sudcu Okresného súdu Komárno na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre Uznesenie č. 293 (96.03 kB)
294 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie Mgr. Márie Kašíkovej, sudkyne Okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie č. 294 (92.23 kB)
295 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie JUDr. Róberta Bebčáka, sudcu Okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie č. 295 (91.08 kB)
296 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na dočasné pridelenie Mgr. Ivana Kubínyiho, sudcu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 296 (94.92 kB)
297 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 297 (100.23 kB)
298 Informácia k návrhu rozpočtu súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2015 Uznesenie č. 298 (260.77 kB)
299 Uznesenie pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k novele Ústavy Slovenskej republiky Uznesenie č. 299 (174.22 kB)
300 Návrh novely Smernice č. 1/2013 na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 300 (92.44 kB)