Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

17. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 21. júla 2014
 • v sídle Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • v zasadacej miestnosti č. 477, IV. poschodie, sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Program 142.89 kB

Žiadosť o zvolanie zasadnutia z 19. júna 2014 143.24 kB

Žiadosť o zvolanie zasadnutia z 20. júna 2014 674.3 kB

Uznesenie k návrhu JUDr. Dany Bystrianskej 95.02 kB

Uznesenie k programu 98.27 kB

Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie 92.38 kB

Zápisnica 313.74 kB

AUDIO 9.31 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  SR 150/2014
  Predkladá:
  Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Stiahnutý z rokovania
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 146/2014
  Predkladá:
  Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  304