Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

17. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 21. júla 2014
  • v sídle Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • v zasadacej miestnosti č. 477, IV. poschodie, sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky