Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

18. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 16. septembra 2014
 • v sídle Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • v zasadacej miestnosti č. 477, IV. poschodie, sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie 94.05 kB

Zápisnica 438.39 kB

AUDIO 26.47 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  305
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 147/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  307
 4. Č. materiálu:
  SR 148/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  308
 5. Č. materiálu:
  SR 148/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  309
 6. Č. materiálu:
  SR 148/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  310
 7. Č. materiálu:
  SR 148/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  311
 8. Č. materiálu:
  SR 148/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  312
 9. Č. materiálu:
  SR 182/2013
  Predkladá:
  JUDr. Lenka Halmešová
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  313
 10. Č. materiálu:
  SR 160/2014
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky,
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  314
 11. Č. materiálu:
  SR 169/2014
  Predkladá:
  Prezident Slovenskej republiky
  Materiál:
  Presunutý
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  SR 144/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  315
 13. Č. materiálu:
  SR 150/2014
  Predkladá:
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 14. Č. materiálu:
  SR 166/2014
  Predkladá:
  Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc., člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Presunutý
  Č. uznesenia:
 15. Č. materiálu:
  SR 168/2014
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 16. Č. materiálu:
  SR 153/2014
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  316
 17. Č. materiálu:
  SR 170/2014
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  317

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  KSR 42/2014
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 133/2014
  Predkladá:
  Súdy Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 145/2014
  Predkladá:
  Sudcovia Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 152/2014
  Predkladá:
  Poradná rada Európskych sudcov
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 142/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 161/2014
  Predkladá:
  Verejná ochrankyňa práv
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: