Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

18. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 16. septembra 2014
  • v sídle Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • v zasadacej miestnosti č. 477, IV. poschodie, sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
305 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 305 (113.19 kB)
306 18. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie (94.05 kB)
307 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Dušana Krč - Šeberu, sudcu Okresného súdu Komárno na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 307 (93.69 kB)
308 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Mariána Degmu, sudcu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 308 (94.19 kB)
309 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Ing. Maria Dubaňa, sudcu Okresného súdu Bratislava IV na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 309 (94.42 kB)
310 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Marcely Kosovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava V, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 310 (95.11 kB)
311 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Petra Šamka, sudcu Okresného súdu Pezinok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 311 (93.53 kB)
312 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Danice Veselovskej, sudkyne Okresného súdu Malacky na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 312 (93.79 kB)
313 Žiadosť JUDr. Lenky Halmešovej, sudkyne Okresného súdu Topoľčany na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Nitra Uznesenie č. 313 (93.76 kB)
314 Zásady povoľovania plnenia funkčných povinností sudcu v domácom prostredí Uznesenie č. 314 (134 kB)
315 Voľby piatich členov a piatich náhradníkov skúšobnej komisie pre jednotlivé oblasti práva odbornej justičnej skúšky Uznesenie č. 315 (128.97 kB)
316 Návrh stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k listu podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 22. augusta 2014 Uznesenie č. 316 (115.46 kB)
317 Voľba predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 317 (95.08 kB)