Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

19. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 16. septembra 2014
 • v zasadacej miestnosti P1, prízemie so začiatkom od 14:00 hod.
 • Župné nám. 13, Bratislava

Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie 93.11 kB

Zápisnica 411.91 kB

AUDIO 12.62 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  318
 2. Č. materiálu:
  SR 135/2014
  Predkladá:
  Oprávnení navrhovatelia podľa zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  320, 321, 322
 3. Č. materiálu:
  SR 126/2014
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia: