Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

19. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 16. septembra 2014
  • v zasadacej miestnosti P1, prízemie so začiatkom od 14:00 hod.
  • Župné nám. 13, Bratislava