Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 27. novembra 2012
 • 08:30 hod.
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zápisnica 469.84 kB

Zvukový záznam 37.34 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  20
 2. Č. materiálu:
  SR 78/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  21
 3. Č. materiálu:
  SR 87/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  22
 4. Č. materiálu:
  SR 120/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  23
 5. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  24
 6. Č. materiálu:
  SR 68/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  25
 7. Č. materiálu:
  SR 69/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  26
 8. Č. materiálu:
  SR 111/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  27
 9. Č. materiálu:
  SR 123/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  28
 10. Č. materiálu:
  SR 105/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  29
 11. Č. materiálu:
  SR 106/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  36
 12. Č. materiálu:
  SR 96/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  SR 121/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  30
 14. Č. materiálu:
  SR 122/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  31
 15. Č. materiálu:
  SR 116/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  32
 16. Č. materiálu:
  SR 97/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  33
 17. Č. materiálu:
  SR 117/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  34
 18. Č. materiálu:
  SR 119/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  35
 19. Č. materiálu:
  SR 30/2012
  Predkladá:
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 20. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Materiál:
  Doplnený na zasadnutí
  Č. uznesenia:
  37

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 112, 113/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia: