Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

21. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 20. októbra 2014
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zápisnica 475.99 kB

Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie 93.55 kB

AUDIO 31.32 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  339
 2. Č. materiálu:
  SR 148/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  341
 3. Č. materiálu:
  SR 148/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 148/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  342
 5. Č. materiálu:
  SR 114/2014
  Predkladá:
  Vedúci revízneho odelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  344
 6. Č. materiálu:
  SR 166/2014
  Predkladá:
  Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc., člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Neprerokovaný
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  343
 8. Č. materiálu:
  SR 169/2014
  Predkladá:
  Prezident Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  346
 9. Č. materiálu:
  SR 50/2014, SR 51/2014, SR 52/2014
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky,
  Národná rada Slovenskej republiky,
  Sudcovské rady
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  345
 10. Č. materiálu:
  SR 181/2014
  Predkladá:
  Materiál:
  Neprerokovaný
  Č. uznesenia:
 11. Č. materiálu:
  SR 180/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Neprerokovaný
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  SR 179/2014
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Neprerokovaný
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  KSR 121/2014
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Neprerokovaný
  Č. uznesenia:
 14. Č. materiálu:
  SR 188/2014
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  347
 15. Č. materiálu:
  SR 187/2014
  Predkladá:
  Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  347
 16. Č. materiálu:
  SR 189/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  348
 17. Č. materiálu:
  SR 190/2014
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Neprerokovaný
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 174/2014
  Predkladá:
  Advokátska kancelária JUDr. Tatiana Polková
  Materiál:
  Neprerokovaný
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  KSR 42/2014
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Neprerokovaný
  Č. uznesenia: