Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

21. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 20. októbra 2014
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
339 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 339 (111.52 kB)
341 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Zuzany Mališovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave – odročené z 26. septembra 2014 Uznesenie č. 341 (92.19 kB)
342 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Patrície Železníkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave – odročené z 26. septembra 2014 Uznesenie č. 342 (93.13 kB)
343 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 343 (107.42 kB)
344 Správa o vnútornej revízii Okresného súdu Lučenec Uznesenie č. 344 (92.77 kB)
345 Doplňujúce voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu Uznesenie č. 345 (116.75 kB)
346 Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k prerušenému konaniu o vymenovaní kandidátky do funkcie sudcu prezidentom Slovenskej republiky Uznesenie č. 346 (95.28 kB)
347 Rozpočet kapitoly Najvyšší súd Slovenskej republiky na roky 2015 – 2017 Uznesenie č. 347 (184.41 kB)
347 Rozpočet súdnictva na roky 2015 – 2017 Uznesenie č. 347 (184.41 kB)
348 21. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie (93.55 kB)
348 Návrh stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k návrhom zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 348 (103.44 kB)