Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

26. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 26. januára 2015
 • s pokračovaním 27. januára 2015 o 9:30 hod. v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
 • Omšenie 825, 914 43 Omšenie

Zápisnica 445.87 kB

Uznesenie č. 381 k voľbe členov volebnej komisie 94.49 kB

Uznesenie č. 382 k voľbe členov mandátovej komisie 92.94 kB

AUDIO 67.4 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  383
 2. Č. materiálu:
  SR 217/2014
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  384
 3. Č. materiálu:
  SR 139/2014
  Predkladá:
  JUDr. Arpád Pastorek
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  385
 4. Č. materiálu:
  SR 214/2014
  Predkladá:
  Mgr. Marek Mikulčík
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  387
 5. Č. materiálu:
  SR 221/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  386
 6. Č. materiálu:
  SR 44/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  388
 7. Č. materiálu:
  SR 222/2014
  Predkladá:
  JUDr. Anna Kovaľová
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  389
 8. Č. materiálu:
  SR 191/2014
  Predkladá:
  Sudcovské rady, pléna sudcov
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  390
 9. Č. materiálu:
  SR 192/2014
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  393
 10. Č. materiálu:
  SR 41/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  391
 11. Č. materiálu:
  SR 181/2014
  Predkladá:
  Kolégiá predsedov sudcovských rád
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  392
 12. Č. materiálu:
  SR 166/2014
  Predkladá:
  Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc., člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  394
 13. Č. materiálu:
  SR 183/2014
  Predkladá:
  Najvyšší súd Slovenskej republiky
  krajské súdy
  Špecializovaný trestný súd
  Č. uznesenia:
  395, 396
 14. Č. materiálu:
  SR 42/2015
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  397
 15. Č. materiálu:
  SR 68/2014
  Predkladá:
  Komisia schválená uznesením č. 282 z 20. mája 2014
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  398
 16. Č. materiálu:
  SR 43/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  399
 17. Č. materiálu:
  SR 45/2015
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  404, 405
 18. Č. materiálu:
  SR 50/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  400
 19. Č. materiálu:
  SR 207/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  401
 20. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 21. Č. materiálu:
  KSR 53/2015
  Predkladá:
  Riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  402
 22. Č. materiálu:
  Predkladá:
  JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  403

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 223/2014
  Predkladá:
  Združenie sudcov Slovenska
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  KSR 42/2014
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  KSR 43/2014
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 216/2014
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 215/2014
  Predkladá:
  JUDr. Peter Revák
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 137/2013
  Predkladá:
  Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  SSR 13/2015
  Predkladá:
  Ing. Ladislav Militký
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: