Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

28. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 30. marca 2015
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie

Zápisnica 516.61 kB

Uznesenie č. 426 k volebnej komisii 93.25 kB

AUDIO 36.06 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  425
 2. Č. materiálu:
  SR 80/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  429
 3. Č. materiálu:
  SR 80/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  430
 4. Č. materiálu:
  SR 87/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  431
 5. Č. materiálu:
  SR 88/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  432
 6. Č. materiálu:
  SR 89/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  433
 7. Č. materiálu:
  SR 90/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  434
 8. Č. materiálu:
  SR 91/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  435
 9. Č. materiálu:
  SR 77/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  436
 10. Č. materiálu:
  SR 78/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  437
 11. Č. materiálu:
  SR 99/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  438
 12. Č. materiálu:
  SR 84/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  439
 13. Č. materiálu:
  SR 98/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  440
 14. Č. materiálu:
  SR 61/2015
  Predkladá:
  JUDr. Martina Líšková
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  441
 15. Č. materiálu:
  SR 74/2015
  Predkladá:
  JUDr. Ľubov Vargová
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 16. Č. materiálu:
  SR 75/2015
  Predkladá:
  Mgr. Martin Štubniak
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  428
 17. Č. materiálu:
  SR 76/2015
  Predkladá:
  JUDr. Zuzana Štubniaková
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  427
 18. Č. materiálu:
  SR 211/2013, SR 216/2014, SR 83/2015
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  444
 19. Č. materiálu:
  SR 64/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  445
 20. Č. materiálu:
  SR 181/2014
  Predkladá:
  Kolégiá predsedov sudcovských rád
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  447
 21. Č. materiálu:
  SR 179/2014
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerušené rokovanie
  Č. uznesenia:
  446
 22. Č. materiálu:
  SSR 12/2015
  Predkladá:
  Advokátska kancelária Šášik & Partners, s.r.o.
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  448
 23. Č. materiálu:
  SR 166/2014
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 24. Č. materiálu:
  SR 45/2015
  Predkladá:
  Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky,
  prof. JUDr. Ján Kľučka, CSc.
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  449
 25. Č. materiálu:
  SR 183/2014
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 26. Č. materiálu:
  SR 68/2014
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  450
 27. Č. materiálu:
  SR 82/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  451
 28. Č. materiálu:
  SR 92/2015
  Predkladá:
  Stála misia Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 29. Č. materiálu:
  SR 219/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  442
 30. Č. materiálu:
  SR 220/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  443
 31. Č. materiálu:
  KSR 80/2015
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  452

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  KSR 76/2015
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SSR 26/2015
  Predkladá:
  PhDr. Oľga Turčanová
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  KSR 64/2015
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: