Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

28. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 30. marca 2015
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
425 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 425 (118.57 kB)
426 28. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 426 k volebnej komisii (93.25 kB)
427 Žiadosť JUDr. Zuzany Štubniakovej Kochanovej, sudkyne Okresného súdu Žiar nad Hronom na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Zvolen Uznesenie č. 427 (93.59 kB)
428 Žiadosť Mgr. Martina Štubniaka, sudcu Okresného súdu Námestovo o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom Uznesenie č. 428 (94.99 kB)
429 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Kataríny Stanislavskej, sudkyne Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 429 (94.11 kB)
430 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Daniela Ilavského, sudcu Okresného súdu Galanta na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 430 (94.88 kB)
431 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD., sudkyne Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 431 (95.66 kB)
432 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Aleny Svetlovskej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 432 (92.53 kB)
433 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Nory Halmovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 433 (94.15 kB)
434 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Judity Kokolevskej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 434 (93.03 kB)
435 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Petry Príbelskej, PhD., sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 435 (94.95 kB)
436 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Martina Bargela, sudcu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 436 (95.41 kB)
437 Návrh predsedníčky Najvyššieho súd Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Jozefa Angeloviča, sudcu Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie 437 (94.81 kB)
438 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Márie Trubanovej, PhD., sudkyne Krajského súdu v Banskej Bystrici na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 438 (96.18 kB)
439 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie JUDr. Lenky Kováčovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre Uznesenie č. 439 (94.13 kB)
440 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Mareka Kotoru, sudcu Okresného súdu Michalovce na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 440 (93.45 kB)
441 Žiadosť JUDr. Martiny Líškovej, sudkyne Okresného súdu Topoľčany o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava I, resp. Okresný súd Bratislava V Uznesenie č. 441 (92.78 kB)
442 Žiadosť predsedu Krajského súdu v Bratislave o zmenu uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky č. 411 z 23. februára 2015 Uznesenie č. 442 (93.67 kB)
443 Žiadosť predsedu Krajského súdu v Bratislave o zmenu uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky č. 412 z 23. februára 2015 Uznesenie č. 443 (92.47 kB)
444 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 444 (105.18 kB)
1 2 »