Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

29. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 13. apríla 2015
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • pojednávacia miestnosť P1 – prízemie

Zápisnica 338.32 kB

AUDIO 18.75 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  453, 461
 2. Č. materiálu:
  SR 68/2015
  Predkladá:
  Oprávnení navrhovatelia podľa § 27g ods. 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  454, 455, 458, 459
 3. Č. materiálu:
  SR 166/2014
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  460
 4. Č. materiálu:
  SR 183/2014
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  462
 5. Č. materiálu:
  SR 92/2015
  Predkladá:
  Stála misia Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 118/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  463
 7. Č. materiálu:
  KSR 80/2015
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  SR 107/2015
  Predkladá:
  JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  464
 9. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Mgr. Dušan Čimo
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  456, 457