Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

3. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 22. januára 2013
 • 1. - 3. body programu budú prerokované v zasadacej miestnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Z1, Župné námestie 13, Bratislava
 • Ďalšie body programu budú prerokované v zasadacej miestnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 477, na 4. poschodí, Župné námestie 13, Bratislava

Zápisnica 397.81 kB

AUDIO 42.7 MB

Uznesenie k návrhu na určenie overovateľa a zapisovateľa 91.7 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  38
 2. Č. materiálu:
  SR 98/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  40, 41
 3. Č. materiálu:
  SR 6/2011
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 36/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  42, 43
 6. Č. materiálu:
  SR 131/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  44
 7. Č. materiálu:
  SR 140/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  45
 8. Č. materiálu:
  SR 130/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  46
 9. Č. materiálu:
  SR 141/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  47
 10. Č. materiálu:
  SR 145/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  48
 11. Č. materiálu:
  SR 115/2012
  Predkladá:
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  SR 145/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  49
 13. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  50
 14. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  52
 15. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Materiál:
  Doplnený na zasadnutí
  Č. uznesenia:
  51
 16. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Materiál:
  Doplnený na zasadnutí
  Č. uznesenia:
  53

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 149/2012
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 36/2013
  Predkladá:
  Č. uznesenia: