Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

3. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 22. januára 2013
  • 1. - 3. body programu budú prerokované v zasadacej miestnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Z1, Župné námestie 13, Bratislava
  • Ďalšie body programu budú prerokované v zasadacej miestnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 477, na 4. poschodí, Župné námestie 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
38 Prerokovanie návrhu programu zasadnutia Uznesenie (140.47 kB)
39 3. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k návrhu na určenie overovateľa a zapisovateľa (91.7 kB)
40 Voľba kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva Uznesenie (92.81 kB)
41 Voľba kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva Uznesenie (91.71 kB)
42 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie (105.43 kB)
43 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie (93.75 kB)
44 Návrh na preloženie Mgr. Angeliky Sopoligovej, sudkyne Okresného súdu Košice – okolie a JUDr. Adriany Murínovej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie (92.25 kB)
45 Návrh na preloženie JUDr. Romana Tichého, sudcu Okresného súdu Martin na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie (92.68 kB)
46 Žiadosť o preloženie Mgr. Jána Stančeka, sudcu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok Uznesenie (92.02 kB)
47 Žiadosť o preloženie JUDr. Ľubov Vargovej, sudkyne Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Vranov nad Topľou Uznesenie (93.79 kB)
48 Správa o výsledkoch vnútornej revízie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Uznesenie (95.53 kB)
49 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Beáta Gešvantnerová Uznesenie (95.42 kB)
50 Schválenie hovorcu Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie (90.65 kB)
51 Doplnenie databáz členov výberových komisií pre výberové konania na súdoch za Súdnu radu Slovenskej republiky Uznesenie (106 kB)
52 Žiadosť Súdnej rady Slovenskej republiky na predloženie kandidátov do disciplinárnych senátov Uznesenie (91.53 kB)
53 Vykonanie revízie na Krajskom súde v Prešove Uznesenie (92.54 kB)