Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

30. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 27. apríla 2015
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie

Zápisnica 406.44 kB

Uznesenie č. 466 k volebnej komisii 94.81 kB

AUDIO 55.77 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  465
 2. Č. materiálu:
  SR 71/2015
  Predkladá:
  Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  467
 3. Č. materiálu:
  SR 96/2015
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia okresného súdu v Bratislave
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  468
 4. Č. materiálu:
  SR 110/2015
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 111/2015
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia okresného súdu v Nitre
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 154/2014
  Predkladá:
  JUDr. Renáta Mihalíková
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  469
 7. Č. materiálu:
  SR 116/2015
  Predkladá:
  Podpredseda Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  470
 8. Č. materiálu:
  SR 116/2015
  Predkladá:
  Podpredseda Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  471
 9. Č. materiálu:
  SR 108/2015
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  473
 10. Č. materiálu:
  SR 109/2015
  Predkladá:
  Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  474
 11. Č. materiálu:
  SR 106/2015
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  475
 12. Č. materiálu:
  SR 81/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  476
 13. Č. materiálu:
  SR 51/2015
  Predkladá:
  Sudcovské rady, pléna sudcov
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  477
 14. Č. materiálu:
  SR 41/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  478
 15. Č. materiálu:
  SR 97/2015
  Predkladá:
  Disciplinárny senát
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  479
 16. Č. materiálu:
  SSR 61/2014
  Predkladá:
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  480
 17. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  481
 18. Č. materiálu:
  SR 166/2014
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  482
 19. Č. materiálu:
  SR 92/2015
  Predkladá:
  Stála misia Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 20. Č. materiálu:
  SR 122/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  472