Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

32. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 28. mája 2015
  • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
488 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 488 (107.4 kB)
489 32. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 489 k schváleniu volebnej komisie (94.79 kB)
490 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Elišky Wagshalovej, sudkyne Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 490 (93.41 kB)
491 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Mareka Kohúta, sudcu Okresného súdu Poprad na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 491 (92.89 kB)
492 32. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 492 k presunutiu personálnych otázok sudcov (90.8 kB)
493 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Gabriely Briškovej, sudkyne Okresného súdu Liptovský Mikuláš na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 493 (95.82 kB)
494 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Andrey Vyskočovej, sudkyne Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 494 (92.76 kB)
495 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Martina Žovinca, sudcu Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 495 (94.58 kB)
496 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Petra Kaňu, sudcu Okresného súdu Komárno na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre Uznesenie č. 496 (93.57 kB)
497 Návrh na schválenie harmonogramu revízií revízneho oddelenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Uznesenie č. 497 (95.4 kB)
498 Voľby členov a náhradníkov skúšobných komisií pre jednotlivé oblasti práva odbornej justičnej skúšky Uznesenie č. 498 (114.93 kB)
499 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie JUDr. Jozefa Zlochu, sudcu Okresného súdu Brezno na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 499 (97.09 kB)
500 Harmonogram revízií Krajského súdu v Trnave Uznesenie č. 500 (96.23 kB)