Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

33. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 23. júna 2015
 • s pokračovaním 24. júna 2015 o 9:30 hod. v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
 • Omšenie 825, 914 43 Omšenie

Zápisnica 438.38 kB

Uznesenie č. 503 k volebnej komisii 93.7 kB

AUDIO 76.95 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  501
 2. Č. materiálu:
  SR 183/2014
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky, Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Predseda Špecializovaného trestného súdu a predsedovia krajských súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  502
 3. Č. materiálu:
  SR 111/2015
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  505
 4. Č. materiálu:
  SR 110/2015
  Predkladá:
  Vedúci revízneho oddelenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  506
 5. Č. materiálu:
  SR 100/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  508
 6. Č. materiálu:
  SR 157/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  509
 7. Č. materiálu:
  SR 157/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  510
 8. Č. materiálu:
  SR 157/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  511
 9. Č. materiálu:
  SR 157/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  512
 10. Č. materiálu:
  SR 149/2015
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  513
 11. Č. materiálu:
  SR 145/2015
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  504
 12. Č. materiálu:
  SR 138/2015
  Predkladá:
  Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  504
 13. Č. materiálu:
  SR 159/2015
  Predkladá:
  Ústavný súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  516
 14. Č. materiálu:
  SR 143/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  517
 15. Č. materiálu:
  SR 219/2013
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 16. Č. materiálu:
  SSR 42/2015
  Predkladá:
  AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o.
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  518
 17. Č. materiálu:
  SR 164/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  507
 18. Č. materiálu:
  SR 165/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  519
 19. Č. materiálu:
  SR 169/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  515
 20. Č. materiálu:
  SR 171/2015
  Predkladá:
  JUDr. Oľga Belková
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  514
 21. Č. materiálu:
  SR 166/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  520
 22. Č. materiálu:
  KSR 106/2015
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  521

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  KSR 76/2015
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 144/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Okresného súdu Trnava
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 160/2015
  Predkladá:
  JUDr. Zlata Mrázová
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: