Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

33. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 23. júna 2015
  • s pokračovaním 24. júna 2015 o 9:30 hod. v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Omšenie 825, 914 43 Omšenie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
33. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 503 k volebnej komisii (93.7 kB)
501 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 501 (117.32 kB)
502 Analýza súdov o počte a stave vybavovania jednotlivých agend na súdoch Uznesenie č. 502 (129.6 kB)
504 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2016 – 2018 Uznesenie č. 504 (491.11 kB)
504 Návrh rozpočtu kapitoly Najvyšší súd Slovenskej republiky na roky 2016 – 2018 Uznesenie č. 504 (491.11 kB)
505 Správa o výsledkoch revízie Okresného súdu Komárno Uznesenie č. 505 (93.38 kB)
506 Správa o výsledkoch revízie Krajského súdu v Prešove Uznesenie č. 506 (94.05 kB)
507 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Beáty Javorkovej, sudkyne Okresného súdu Piešťany na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 507 (92.02 kB)
508 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Jána Šikutu, sudcu Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 508 (94.08 kB)
509 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Adely Unčovskej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 509 (92.85 kB)
510 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Dany Šiffalovičovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava IV na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 510 (94.86 kB)
511 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Silvie Walterovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava IV na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 511 (92.73 kB)
512 Návrh predsedu Krajského súd v Bratislave na preloženie JUDr. Andrey Sedlačkovej, sudkyne Okresného súdu Pezinok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 512 (93.69 kB)
513 Dočasné pridelenie JUDr. Tomáša Micháleka, sudcu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Pezinok, vymenovaného do funkcie ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky Uznesenie č. 513 (95.02 kB)
514 Žiadosť JUDr. Oľgy Belkovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline o predčasné ukončenie dočasného pridelenia na Najvyššom súde Slovenskej republiky Uznesenie č. 514 (92.47 kB)
515 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie JUDr. Soni Vackovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre Uznesenie č. 515 (94.26 kB)
516 Žiadosť Ústavného súdu Slovenskej republiky o vyjadrenie vo veci sťažnosti JUDr. Marianny Reiffovej Uznesenie č. 516 (92.32 kB)
517 Schválenie komisie na vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2014 Uznesenie č. 517 (91.52 kB)
518 Podnet na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania podľa zákona č. 385/2000 Z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 518 (98.02 kB)
519 Návrh postupu Súdnej rady Slovenskej republiky pre rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu Uznesenie č. 519 (217.04 kB)
1 2 »