Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

34. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 28. septembra 2015
  • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
522 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 522 (118.23 kB)
523 34. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 523 k volebnej komisii (94 kB)
524 Voľby predsedov a členov disciplinárneho senátu Uznesenie č. 524 (125.81 kB)
525 Dodatok č. 4 k Rozvrhu práce disciplinárneho senátu na rok 2015 Uznesenie č. 525 (98.13 kB)
526 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu Uznesenie č. 526 (117.62 kB)
527 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Amy Odalošovej, sudkyne Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 527 (96.19 kB)
528 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Jozefa Zlochu, sudcu Okresného súdu Brezno na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 528 (96.27 kB)
529 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Andrey Galdunovej, sudkyne Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 529 (93.18 kB)
530 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Moniky Koščovej, sudkyne Okresného súdu Trebišov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 530 (92.87 kB)
531 Žiadosť JUDr. Karola Poslucha, sudcu Okresného súdu Bratislava V o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava III Uznesenie č. 531 (93.81 kB)
532 Žiadosť Mgr. Boženy Csibrányiovej, sudkyne Okresného súdu Nitra o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Nové Zámky Uznesenie č. 532 (94.51 kB)
533 Žiadosť JUDr. Tomáša Micháleka, sudcu Okresného súdu Bratislava III o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok Uznesenie č. 533 (95.17 kB)
534 Žiadosť JUDr. Denisy Cvikovej, sudkyne Okresného súdu Nové Zámky o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava I Uznesenie č. 534 (95.19 kB)
535 Žiadosť JUDr. Zuzany Singerovej, sudkyne Okresného súdu Galanta o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Nitra Uznesenie č. 535 (94.32 kB)
536 Žiadosť JUDr. Martiny Líškovej, sudkyne Okresného súdu Topoľčany o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava I Uznesenie č. 536 (93.58 kB)
537 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Mgr. Miroslava Šeptáka, sudcu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 537 (97.23 kB)
538 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Kataríny Benczovej, sudkyne Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 538 (96.6 kB)
539 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Dany Bystrianskej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 539 (94.78 kB)
540 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Milana Husťáka, sudcu Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 540 (95.48 kB)
541 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Lenky Salokovej, sudkyne Okresného súdu Košice - okolie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 541 (95.99 kB)
1 2 »