Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

36. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 30. novembra 2015
 • 12:00 hod.
 • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zápisnica 477.06 kB

Uznesenie č. 566 k volebnej komisii 93.38 kB

Zvukový záznam 38.87 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  565
 2. Č. materiálu:
  SR 239/2015
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  568
 3. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  569
 4. Č. materiálu:
  SR 223/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  570, 571
 5. Č. materiálu:
  229/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  572
 6. Č. materiálu:
  SR 222/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  573
 7. Č. materiálu:
  SR 231/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  574
 8. Č. materiálu:
  SR 231/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  575, 576
 9. Č. materiálu:
  SR 220/2015, SR 244/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Predseda Krajského súdu Nitra
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  577, 578
 10. Č. materiálu:
  SR 202, 203, 204/2015
  Predkladá:
  Sudcovské rady, Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  567
 11. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  SR 232/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  579
 13. Č. materiálu:
  SR 234/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  580
 14. Č. materiálu:
  SR 241/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  582
 15. Č. materiálu:
  SSR 97/2015
  Predkladá:
  JUDr. Viliam Dohňanský
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  583
 16. Č. materiálu:
  SSR 98/2015
  Predkladá:
  JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  584
 17. Č. materiálu:
  SR 236/2015
  Predkladá:
  JUDr. Dana Bystrianská
  Materiál:
  Spojené s bodom č. 14
  Č. uznesenia:
 18. Č. materiálu:
  SR 242/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  585
 19. Č. materiálu:
  SR 41/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  581
 20. Č. materiálu:
  SR 219/2015
  Predkladá:
  JUDr. Elena Berthotyová, PhD
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  KSR 76/2015
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 130/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 237/2015
  Predkladá:
  Stála misia Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 249/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Okresného súdu Bratislava I
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: