Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

36. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 30. novembra 2015
  • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
565 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 565 (118.99 kB)
566 36. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 566 k volebnej komisii (93.38 kB)
567 Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu Uznesenie č. 567 (110.41 kB)
568 Návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Jána Auxta, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Žiar nad Hronom Uznesenie č. 568 (95.49 kB)
569 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 569 (115.77 kB)
570 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Viery Kumovej, sudkyne Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 570 k návrhu na odročenie (93.81 kB)
571 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Viery Kumovej, sudkyne Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 571 k návrhu na preloženie (94.1 kB)
572 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Radoslava Svitanu, PhD., sudcu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 572 (93.69 kB)
573 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie JUDr. Jozefa Turzu, sudcu Okresného súdu Ružomberok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie č. 573 (94.41 kB)
574 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Ľubice Bundzelovej, sudkyne Okresného súdu Galanta na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 574 (94.5 kB)
575 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Kataríny Arnouldovej, sudkyne Okresného súdu Piešťany na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 575 k návrhu na odročenie (94.51 kB)
576 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Kataríny Arnouldovej, sudkyne Okresného súdu Piešťany na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 576 k návrhu na preloženie (94.27 kB)
577 Návrhy na dočasné pridelenia Uznesenie č. 577 k návrhu na dočasné pridelenie JUDr. Jozefa Angeloviča (94.64 kB)
578 Návrhy na dočasné pridelenia Uznesenie č. 578 k návrhu na dočasné pridelenie JUDr. Evy Šiškovej (94.84 kB)
579 Žiadosť predsedu Krajského súdu v Trenčíne o zmenu harmonogramu revízií Krajského súdu v Trenčíne na obdobie rokov 2012 – 2016 Uznesenie č. 579 (94.06 kB)
580 Návrh harmonogramu vnútorných revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Trnave Uznesenie č. 580 (93.62 kB)
581 Dodatok č. 6 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2015 Uznesenie č. 581 (220.6 kB)
582 Prieskum verejnej mienky VIA IURIS Uznesenie č. 582 (91.28 kB)
583 Podnet na začatie disciplinárneho konania voči JUDr. D. Š., predsedníčke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Uznesenie č. 583 (95.75 kB)
584 Podnet na začatie disciplinárneho konania voči JUDr. Š. H., sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Uznesenie č. 584 (92.13 kB)
1 2 »