Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

36. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 30. novembra 2015
  • 12:00 hod.
  • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 565 Uznesenie č. 565 (118.99 kB)
36. zasadnutie Súdnej rady SR 566 Uznesenie č. 566 k volebnej komisii (93.38 kB)
10 Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu 567 Uznesenie č. 567 (110.41 kB)
2 Návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Jána Auxta, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Žiar nad Hronom 568 Uznesenie č. 568 (95.49 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 569 Uznesenie č. 569 (115.77 kB)
4 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Viery Kumovej, sudkyne Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne 570 Uznesenie č. 570 k návrhu na odročenie (93.81 kB)
4 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Viery Kumovej, sudkyne Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne 571 Uznesenie č. 571 k návrhu na preloženie (94.1 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Radoslava Svitanu, PhD., sudcu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne 572 Uznesenie č. 572 (93.69 kB)
6 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie JUDr. Jozefa Turzu, sudcu Okresného súdu Ružomberok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline 573 Uznesenie č. 573 (94.41 kB)
7 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Ľubice Bundzelovej, sudkyne Okresného súdu Galanta na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave 574 Uznesenie č. 574 (94.5 kB)
8 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Kataríny Arnouldovej, sudkyne Okresného súdu Piešťany na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave 575 Uznesenie č. 575 k návrhu na odročenie (94.51 kB)
8 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Kataríny Arnouldovej, sudkyne Okresného súdu Piešťany na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave 576 Uznesenie č. 576 k návrhu na preloženie (94.27 kB)
9 Návrhy na dočasné pridelenia 577 Uznesenie č. 577 k návrhu na dočasné pridelenie JUDr. Jozefa Angeloviča (94.64 kB)
9 Návrhy na dočasné pridelenia 578 Uznesenie č. 578 k návrhu na dočasné pridelenie JUDr. Evy Šiškovej (94.84 kB)
12 Žiadosť predsedu Krajského súdu v Trenčíne o zmenu harmonogramu revízií Krajského súdu v Trenčíne na obdobie rokov 2012 – 2016 579 Uznesenie č. 579 (94.06 kB)
13 Návrh harmonogramu vnútorných revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Trnave 580 Uznesenie č. 580 (93.62 kB)
19 Dodatok č. 6 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2015 581 Uznesenie č. 581 (220.6 kB)
14 Prieskum verejnej mienky VIA IURIS 582 Uznesenie č. 582 (91.28 kB)
15 Podnet na začatie disciplinárneho konania voči JUDr. D. Š., predsedníčke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 583 Uznesenie č. 583 (95.75 kB)
16 Podnet na začatie disciplinárneho konania voči JUDr. Š. H., sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 584 Uznesenie č. 584 (92.13 kB)
1 2 »