Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 26. feruára 2013
 • 09:00 hod.
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
 • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Návrh programu 158.85 kB

Uznesenie k návrhu na určenie overovateľa a zapisovateľa 91.73 kB

Zápisnica 467.56 kB

Zvukový záznam 69.64 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  55
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
  56
 3. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  57, 58
 4. Č. materiálu:
  SR 42/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  59
 5. Č. materiálu:
  SR 53/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  60
 6. Č. materiálu:
  SR 54/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  61
 7. Č. materiálu:
  SR 48/2013
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  62
 8. Č. materiálu:
  SR 147/2012
  Predkladá:
  JUDr. Eliška Wagshalová
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  63
 9. Č. materiálu:
  SR 40/2013
  Predkladá:
  JUDr. Rastislav Sikorjak
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  64
 10. Č. materiálu:
  SR 115/2012
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  65
 11. Č. materiálu:
  SR 1/2012
  Predkladá:
  Sudcovské rady
  Č. uznesenia:
  66
 12. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Materiál:
  Prerokované
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Materiál:
  Prerokované
  Č. uznesenia:
  Uznesenie č. 67