Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 26. feruára 2013
  • 09:00 hod.
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
13 Rôzne Uznesenie č. 67 2. Žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona o slobode informácií v znení neskorších predpisov (92.45 kB)
4. zasadnutie Súdnej rady SR 54 Uznesenie k návrhu na určenie overovateľa a zapisovateľa (91.73 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 55 Uznesenie (123.21 kB)
2 Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k legislatívnym iniciatívam smerujúcim k zrušeniu imunity sudcov 56 Uznesenie (92.58 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 57 Uznesenie (91.32 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 58 Uznesenie (105.5 kB)
4 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Zlatice Javorovej, Mgr. Renáty Gavalcovej, sudkýň Okresného súdu Trnava a JUDr. Martina Holiča, sudcu Okresného súdu Galanta na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave 59 Uznesenie (96.3 kB)
5 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava III na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 60 Uznesenie (95.43 kB)
6 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Blanky Malichovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 61 Uznesenie (94.59 kB)
7 Návrh na preloženie JUDr. Daniely Babinovej a JUDr. Viery Kandrikovej, sudkýň Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove 62 Uznesenie (93.05 kB)
8 Žiadosť JUDr. Elišky Wagshalovej, sudkyne Okresného súdu Bardejov, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prešov 63 Uznesenie (91.58 kB)
9 Žiadosť JUDr. Rastislava Sikorjaka, sudcu Okresného súdu Revúca, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prešov 64 Uznesenie (90.36 kB)
10 Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov 65 Uznesenie (109.29 kB)
11 Voľba predsedov disciplinárnych senátov 66 Uznesenie (106.56 kB)