Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

4. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 26. feruára 2013
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
Uznesenie č. 67 Rôzne 2. Žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona o slobode informácií v znení neskorších predpisov (92.45 kB)
54 4. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k návrhu na určenie overovateľa a zapisovateľa (91.73 kB)
55 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie (123.21 kB)
56 Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k legislatívnym iniciatívam smerujúcim k zrušeniu imunity sudcov Uznesenie (92.58 kB)
57 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie (91.32 kB)
58 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie (105.5 kB)
59 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Zlatice Javorovej, Mgr. Renáty Gavalcovej, sudkýň Okresného súdu Trnava a JUDr. Martina Holiča, sudcu Okresného súdu Galanta na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie (96.3 kB)
60 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava III na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie (95.43 kB)
61 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Blanky Malichovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie (94.59 kB)
62 Návrh na preloženie JUDr. Daniely Babinovej a JUDr. Viery Kandrikovej, sudkýň Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie (93.05 kB)
63 Žiadosť JUDr. Elišky Wagshalovej, sudkyne Okresného súdu Bardejov, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prešov Uznesenie (91.58 kB)
64 Žiadosť JUDr. Rastislava Sikorjaka, sudcu Okresného súdu Revúca, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prešov Uznesenie (90.36 kB)
65 Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov Uznesenie (109.29 kB)
66 Voľba predsedov disciplinárnych senátov Uznesenie (106.56 kB)