Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

40. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 21. marca 2016
  • 10:30 hod.
  • pojednávacia miestnosť P1, prízemie
  • Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 636 Uznesenie č. 636 (229.1 kB)
40. zasadnutie Súdnej rady SR 637 Uznesenie č. 637 k volebnej komisii (94.48 kB)
2 Prerokovanie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu 638 Uznesenie č. 638 (112.32 kB)
3 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 639 Uznesenie č. 639 (111.15 kB)
4 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Martina Barana, sudcu Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove 640 Uznesenie č. 640 (92.55 kB)
5 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Mariána Sninského, sudcu Okresného súdu Humenné na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove 641 Uznesenie č. 641 (93.65 kB)
6 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Zuzany Kučerovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 642 Uznesenie č. 642 (93.16 kB)
7 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Andrey Kriškovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava III na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 643 Uznesenie č. 643 (95.7 kB)
8 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Michaely Královej, sudkyne Okresného súdu Pezinok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 644 Uznesenie č. 644 (96.55 kB)
9 Žiadosť JUDr. Dany Káčerovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok 645 Uznesenie č. 645 (91.15 kB)
10 Žiadosť JUDr. Stanislava Dutka, sudcu Okresného súdu Bratislava I o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd mimo súdu v sídle krajského súdu 646 Uznesenie č. 646 (93.24 kB)
20 Návrh na preloženie JUDr. Margaréty Jurkovej Žoldákovej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 647 Uznesenie č. 647 (93.37 kB)
22 Žiadosť JUDr. Terézie Mecelovej, sudkyne Okresného súdu Piešťany o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava II 648 Uznesenie č. 648 (93.62 kB)
23 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Soni Langovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 649 Uznesenie č. 649 (92.65 kB)
11 Žiadosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky o nominovanie dvoch členov Komisie pre vydávanie záväzných stanovísk 650 Uznesenie č. 650 (93.83 kB)
12 Informácia k dodatočnému sudcovi Všeobecného súdu Európskej únie 651 Uznesenie č. 651 (94.62 kB)
13 Schválenie komisie na prípravu Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky 652 Uznesenie č. 652 (94.7 kB)
14 Elektronické služby Súdnej rady Slovenskej republiky a Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky - eurofondy 653 Uznesenie č. 653 (93.22 kB)
16 Pozvánka na konferenciu „Posilňovanie sudcovskej nezávislosti a nestrannosti ako predpoklad pre právny štát v členských štátoch Rady Európy“ 654 Uznesenie č. 654 (94.2 kB)
17 Podnet na vyvodenie zodpovednosti proti predsedníčke Súdnej rady Slovenskej republiky 655 Uznesenie č. 655 (91.89 kB)
1 2 »