Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

40. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 21. marca 2016
  • pojednávacia miestnosť P1, prízemie
  • Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
636 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 636 (229.1 kB)
637 40. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 637 k volebnej komisii (94.48 kB)
638 Prerokovanie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 638 (112.32 kB)
639 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 639 (111.15 kB)
640 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Martina Barana, sudcu Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 640 (92.55 kB)
641 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Mariána Sninského, sudcu Okresného súdu Humenné na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 641 (93.65 kB)
642 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Zuzany Kučerovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 642 (93.16 kB)
643 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Andrey Kriškovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava III na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 643 (95.7 kB)
644 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Michaely Královej, sudkyne Okresného súdu Pezinok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 644 (96.55 kB)
645 Žiadosť JUDr. Dany Káčerovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok Uznesenie č. 645 (91.15 kB)
646 Žiadosť JUDr. Stanislava Dutka, sudcu Okresného súdu Bratislava I o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd mimo súdu v sídle krajského súdu Uznesenie č. 646 (93.24 kB)
647 Návrh na preloženie JUDr. Margaréty Jurkovej Žoldákovej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 647 (93.37 kB)
648 Žiadosť JUDr. Terézie Mecelovej, sudkyne Okresného súdu Piešťany o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava II Uznesenie č. 648 (93.62 kB)
649 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Soni Langovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 649 (92.65 kB)
650 Žiadosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky o nominovanie dvoch členov Komisie pre vydávanie záväzných stanovísk Uznesenie č. 650 (93.83 kB)
651 Informácia k dodatočnému sudcovi Všeobecného súdu Európskej únie Uznesenie č. 651 (94.62 kB)
652 Schválenie komisie na prípravu Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 652 (94.7 kB)
653 Elektronické služby Súdnej rady Slovenskej republiky a Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky - eurofondy Uznesenie č. 653 (93.22 kB)
654 Pozvánka na konferenciu „Posilňovanie sudcovskej nezávislosti a nestrannosti ako predpoklad pre právny štát v členských štátoch Rady Európy“ Uznesenie č. 654 (94.2 kB)
655 Podnet na vyvodenie zodpovednosti proti predsedníčke Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 655 (91.89 kB)
1 2 »