Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

42. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 30. mája 2016
  • 10:30 hod.
  • zasadacia miestnosť č. 477, Župné nám. 13, Bratislava
  • a s pokračovaním 31. mája 2016 so začiatkom o 09:00 hod., Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 685 Uznesenie č. 685 k schváleniu programu (110.41 kB)
42. zasadnutie Súdnej rady SR 686 Uznesenie č. 686 k volebnej komisii (94.77 kB)
2 Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu 687 Uznesenie č. 687 k voľbám predsedov a členov Disciplinárneho senátu (116.77 kB)
2 Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu 688 Uznesenie č. 688 k vyhláseniu volieb predsedov Disciplinárneho senátu (112.42 kB)
3 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 689 Uznesenie č. 689 (96.7 kB)
4 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Ivety Sopkovej, sudkyne Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne 690 Uznesenie č. 690 (94.4 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie Mgr. Aleny Čakváriovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 691 Uznesenie č. 691 (95.73 kB)
6 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Paulíny Pacherovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 692 Uznesenie č. 692 (91.22 kB)
7 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Dany Bystrianskej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 693 Uznesenie č. 693 (94.92 kB)
8 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Zvolen 694 Uznesenie č. 694 (95.86 kB)
9 Návrh harmonogramu vnútorných revízií na súdoch prvého stupňa v obvode Krajského súdu v Prešove 695 Uznesenie č. 695 (94.06 kB)
10 Žiadosť predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o navrhnutie dvoch členov do komisie pre kontrolu používania informačno-technických prostriedkov 696 Uznesenie č. 696 (93.29 kB)
42. zasadnutie Súdnej rady SR 697 Uznesenie č. 697 k správaniu p. Martina Daňa (91.5 kB)
11 Prerokovanie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu 698 Uznesenie č. 698 (108.93 kB)
12 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhu na piatich členov skúšobnej komisie a piatich náhradníkov 699 Uznesenie č. 699 (113.11 kB)
13 Dodatok č. 4 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016 700 Uznesenie č. 700 (142.68 kB)
14 Analýza dopadov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. novembra 2015 uverejneného pod č. 374/2015 Z.z. na funkcie predsedov a podpredsedov súdov, ktorí sú zároveň členmi Súdnej rady Slovenskej republiky 701 Uznesenie č. 701 (95.3 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 702 Uznesenie č. 702 k presunutiu bodu programu (94.46 kB)
15 Žiadosť Odborového zväzu justície Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska 703 Uznesenie č. 703 (96.58 kB)