Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

44. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 19. septembra 2016
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
726 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 726 (110.87 kB)
727 44. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 727 k mandátovej komisii (92.85 kB)
728 44. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 728 k volebnej komisii (93.9 kB)
729 Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie Uznesenie č. 729 k posúdeniu návrhov kandidátov (96.77 kB)
730 Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie Uznesenie č. 730 k voľbe kandidáta (90.16 kB)
731 Voľby kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva Uznesenie č. 731 k žiadosti JUDr. Ondreja Laciaka, PhD. (93.77 kB)
732 Voľby kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva Uznesenie č. 732 k posúdeniu návrhov kandidátov (97.51 kB)
733 Voľby kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva Uznesenie č. 733 k voľbe kandidátov (94.18 kB)
734 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu Uznesenie č. 734 (105.28 kB)
735 Návrh podpredsedu Súdnej rady SR, odporučiť predsedom súdov uplatnenie ustanovenia § 50 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u sudcov, ktorí sú zároveň predsedami a členmi DS Uznesenie č. 735 (94.66 kB)
736 Vzdanie sa doc. JUDr. Jozefa Oleja, CSc. členstva v Disciplinárnom senáte 5Ds Uznesenie č. 736 (92.75 kB)
737 Žiadosť Mgr. Daniela Konerackého, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Levice Uznesenie č. 737 (92.83 kB)
738 Žiadosť JUDr. Ľubov Vargovej, sudkyne Okresného súdu Vranov nad Topľou o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Humenné Uznesenie č. 738 (93.27 kB)
739 Žiadosť JUDr. Richarda Bureša, sudcu Okresného súdu Kežmarok o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Poprad Uznesenie č. 739 (94.68 kB)
740 Žiadosť JUDr. Jozefa Engela, sudcu Okresného súdu Humenné o predčasné ukončenie dočasného pridelenia na Krajskom súde v Prešove Uznesenie č. 740 (93.03 kB)
741 Žiadosť predsedu Krajského súdu v Trnave a podpredsedu Krajského súdu v Prešove o doplnenie databázy členov výberových komisií Uznesenie č. 741 (93.88 kB)
742 Dodatok č. 5 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016 Uznesenie č. 742 (265.67 kB)
743 Žiadosť Ústavného súdu Slovenskej republiky o vyjadrenie vo veci I. ÚS 396/2016 Uznesenie č. 743 (93.53 kB)
744 Žiadosť Okresného súdu Bratislava I o vyjadrenie v právnej veci žalobcu Mgr. Petra Revického Uznesenie č. 744 (410.09 kB)
745 Žiadosť JUDr. Viliama Dohňanského, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o prijatie opatrení Uznesenie č. 745 (93.75 kB)