Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

44. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 19. septembra 2016
  • 10:30 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 726 Uznesenie č. 726 (110.87 kB)
44. zasadnutie Súdnej rady SR 727 Uznesenie č. 727 k mandátovej komisii (92.85 kB)
44. zasadnutie Súdnej rady SR 728 Uznesenie č. 728 k volebnej komisii (93.9 kB)
2 Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie 729 Uznesenie č. 729 k posúdeniu návrhov kandidátov (96.77 kB)
2 Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie 730 Uznesenie č. 730 k voľbe kandidáta (90.16 kB)
3 Voľby kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva 731 Uznesenie č. 731 k žiadosti JUDr. Ondreja Laciaka, PhD. (93.77 kB)
3 Voľby kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva 732 Uznesenie č. 732 k posúdeniu návrhov kandidátov (97.51 kB)
3 Voľby kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva 733 Uznesenie č. 733 k voľbe kandidátov (94.18 kB)
5 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu 734 Uznesenie č. 734 (105.28 kB)
6 Návrh podpredsedu Súdnej rady SR, odporučiť predsedom súdov uplatnenie ustanovenia § 50 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u sudcov, ktorí sú zároveň predsedami a členmi DS 735 Uznesenie č. 735 (94.66 kB)
7 Vzdanie sa doc. JUDr. Jozefa Oleja, CSc. členstva v Disciplinárnom senáte 5Ds 736 Uznesenie č. 736 (92.75 kB)
8 Žiadosť Mgr. Daniela Konerackého, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Levice 737 Uznesenie č. 737 (92.83 kB)
9 Žiadosť JUDr. Ľubov Vargovej, sudkyne Okresného súdu Vranov nad Topľou o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Humenné 738 Uznesenie č. 738 (93.27 kB)
10 Žiadosť JUDr. Richarda Bureša, sudcu Okresného súdu Kežmarok o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Poprad 739 Uznesenie č. 739 (94.68 kB)
14 Žiadosť JUDr. Jozefa Engela, sudcu Okresného súdu Humenné o predčasné ukončenie dočasného pridelenia na Krajskom súde v Prešove 740 Uznesenie č. 740 (93.03 kB)
15 Žiadosť predsedu Krajského súdu v Trnave a podpredsedu Krajského súdu v Prešove o doplnenie databázy členov výberových komisií 741 Uznesenie č. 741 (93.88 kB)
17 Dodatok č. 5 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016 742 Uznesenie č. 742 (265.67 kB)
16 Žiadosť Ústavného súdu Slovenskej republiky o vyjadrenie vo veci I. ÚS 396/2016 743 Uznesenie č. 743 (93.53 kB)
19 Žiadosť Okresného súdu Bratislava I o vyjadrenie v právnej veci žalobcu Mgr. Petra Revického 744 Uznesenie č. 744 (410.09 kB)
5 Žiadosť JUDr. Viliama Dohňanského, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o prijatie opatrení 745 Uznesenie č. 745 (93.75 kB)