Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

46. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 28. novembra 2016
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
765 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 765 (118.47 kB)
766 46. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 766 k volebnej komisii (93.82 kB)
767 Doplňujúce voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu Uznesenie č. 767 (113.01 kB)
768 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu Uznesenie č. 768 (118.06 kB)
769 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu: Uznesenie č. 769 (116.97 kB)
770 Dodatok č. 6 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016 Uznesenie č. 770 (160.45 kB)
771 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Rastislava Dlugoša, PhD., sudcu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 771 (93.62 kB)
772 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Rastislava Kresla, sudcu Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 772 (95.9 kB)
773 Návrh predsedu Špecializovaného trestného súdu na preloženie JUDr. Petra Pulmana, sudcu Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Špecializovaný trestný súd Uznesenie č. 773 (93.75 kB)
774 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 774 (92.77 kB)
775 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Mariána Trenčana, sudcu Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 775 (92.26 kB)
776 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie Mgr. Viliama Pohančeníka, sudcu Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 776 (93.25 kB)
777 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie Mgr. Miroslava Mazúcha, sudcu Okresného súdu Martin na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie č. 777 (94.04 kB)
778 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Danice Kočičkovej, sudkyne Krajského súdu v Banskej Bystrici na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 778 (94.08 kB)
779 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Karola Krochtu, sudcu Okresného súdu Stará Ľubovňa na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 779 (91.6 kB)
780 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Martina Kopinu, sudcu Okresného súdu Vranov nad Topľou na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 780 (94.84 kB)
781 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Dany Bystrianskej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 781 (94.66 kB)
782 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Mgr. Miroslava Šeptáka, sudcu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 782 (93.01 kB)
783 Žiadosť podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Ľubomír Bušík, podpredseda Krajského súdu v Banskej Bystrici Uznesenie č. 783 (97.13 kB)
784 Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2017 Uznesenie č. 784 (178.78 kB)
1 2 »