Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

46. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 28. novembra 2016
  • 10:30 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 765 Uznesenie č. 765 (118.47 kB)
46. zasadnutie Súdnej rady SR 766 Uznesenie č. 766 k volebnej komisii (93.82 kB)
2 Doplňujúce voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu 767 Uznesenie č. 767 (113.01 kB)
3 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu 768 Uznesenie č. 768 (118.06 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu: 769 Uznesenie č. 769 (116.97 kB)
5 Dodatok č. 6 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016 770 Uznesenie č. 770 (160.45 kB)
6 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Rastislava Dlugoša, PhD., sudcu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne 771 Uznesenie č. 771 (93.62 kB)
7 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Rastislava Kresla, sudcu Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave 772 Uznesenie č. 772 (95.9 kB)
8 Návrh predsedu Špecializovaného trestného súdu na preloženie JUDr. Petra Pulmana, sudcu Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Špecializovaný trestný súd 773 Uznesenie č. 773 (93.75 kB)
9 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 774 Uznesenie č. 774 (92.77 kB)
10 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Mariána Trenčana, sudcu Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 775 Uznesenie č. 775 (92.26 kB)
11 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie Mgr. Viliama Pohančeníka, sudcu Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 776 Uznesenie č. 776 (93.25 kB)
12 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie Mgr. Miroslava Mazúcha, sudcu Okresného súdu Martin na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline 777 Uznesenie č. 777 (94.04 kB)
13 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Danice Kočičkovej, sudkyne Krajského súdu v Banskej Bystrici na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 778 Uznesenie č. 778 (94.08 kB)
14 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Karola Krochtu, sudcu Okresného súdu Stará Ľubovňa na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove 779 Uznesenie č. 779 (91.6 kB)
15 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Martina Kopinu, sudcu Okresného súdu Vranov nad Topľou na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove 780 Uznesenie č. 780 (94.84 kB)
16 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Dany Bystrianskej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 781 Uznesenie č. 781 (94.66 kB)
17 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Mgr. Miroslava Šeptáka, sudcu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 782 Uznesenie č. 782 (93.01 kB)
18 Žiadosť podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Ľubomír Bušík, podpredseda Krajského súdu v Banskej Bystrici 783 Uznesenie č. 783 (97.13 kB)
19 Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2017 784 Uznesenie č. 784 (178.78 kB)
1 2 »