Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

47. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 19. decembra 2016
  • 10:30 hod.
  • s pokračovaním 20. decembra 2016 o 08:30 hod
  • Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 791 Uznesenie č. 791 (113.62 kB)
47. zasadnutie Súdnej rady SR 792 Uznesenie č. 792 k volebnej komisii (93.31 kB)
2 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu: 793 Uznesenie č. 793 (116.45 kB)
3 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Rastislava Kresla, sudcu Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave 794 Uznesenie č. 794 (93.69 kB)
4 Žiadosť JUDr. Milana Antala, sudcu Okresného súdu Námestovo o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom 795 Uznesenie č. 795 (93.43 kB)
5 Žiadosť JUDr. Ing. Kataríny Murárikovej, sudkyne Okresného súdu Martin o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žilina 796 Uznesenie č. 796 (93.35 kB)
6 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Patrika Príbelského, PhD., sudcu Krajského súdu v Trenčíne na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 797 Uznesenie č. 797 (95.23 kB)
7 Správa o výsledkoch revízie Okresného súdu Stará Ľubovňa 798 Uznesenie č. 798 (93.8 kB)
8 Správa o výsledkoch revízie Okresného súdu Košice I 799 Uznesenie č. 799 (97.19 kB)
9 Správa o výsledkoch revízie Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom 800 Uznesenie č. 800 (95.15 kB)
10 Žiadosť podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Ružena Sabová a JUDr. Ján Buvala, sudcovia Špecializovaného trestného súdu 801 Uznesenie č. 801 (96.09 kB)
11 Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2015 802 Uznesenie č. 802 (92.81 kB)
12 Rokovací poriadok Súdnej rady Slovenskej republiky 803 Uznesenie č. 803 (91.65 kB)
13 Technické a personálne zabezpečenie súdov – informácia Krajského súdu v Bratislave 804 Uznesenie č. 804 (91.82 kB)