Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

47. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 19. decembra 2016
  • s pokračovaním 20. decembra 2016 o 08:30 hod
  • Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
791 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 791 (113.62 kB)
792 47. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 792 k volebnej komisii (93.31 kB)
793 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu: Uznesenie č. 793 (116.45 kB)
794 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Rastislava Kresla, sudcu Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 794 (93.69 kB)
795 Žiadosť JUDr. Milana Antala, sudcu Okresného súdu Námestovo o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom Uznesenie č. 795 (93.43 kB)
796 Žiadosť JUDr. Ing. Kataríny Murárikovej, sudkyne Okresného súdu Martin o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žilina Uznesenie č. 796 (93.35 kB)
797 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Patrika Príbelského, PhD., sudcu Krajského súdu v Trenčíne na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 797 (95.23 kB)
798 Správa o výsledkoch revízie Okresného súdu Stará Ľubovňa Uznesenie č. 798 (93.8 kB)
799 Správa o výsledkoch revízie Okresného súdu Košice I Uznesenie č. 799 (97.19 kB)
800 Správa o výsledkoch revízie Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom Uznesenie č. 800 (95.15 kB)
801 Žiadosť podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Ružena Sabová a JUDr. Ján Buvala, sudcovia Špecializovaného trestného súdu Uznesenie č. 801 (96.09 kB)
802 Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2015 Uznesenie č. 802 (92.81 kB)
803 Rokovací poriadok Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 803 (91.65 kB)
804 Technické a personálne zabezpečenie súdov – informácia Krajského súdu v Bratislave Uznesenie č. 804 (91.82 kB)