Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

48. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 30. januára 2017
  • 10:30 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
48. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 809 k rušeniu zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky verejnosťou (92.56 kB)
48. zasadnutie Súdnej rady SR 806 Uznesenie č. 806 k volebnej komisii (93.99 kB)
3 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu 808 Uznesenie č. 808 (113.54 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 810 Uznesenie č. 810 (113.88 kB)
7 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie Mgr. Iva Maruščáka, sudcu Okresného súdu Svidník na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove 813 Uznesenie č. 813 (91.6 kB)
10 Vyhodnotenie plnenia Plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky za rok 2016 815 Uznesenie č. 815 (326.47 kB)
12 Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2017 816 Uznesenie č. 816 (387.69 kB)
13 Pozvánka predsedu Súdnej rady Poľskej republiky na študijný pobyt pre členov Súdnej rady Slovenskej republiky 817 Uznesenie č. 817 (91.52 kB)
14 Konferencia „Sociálne práva v dnešnej Európe: úloha vnútroštátnych a európskych súdov" 818 Uznesenie č. 818 (91.25 kB)
15 Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 819 Uznesenie č. 819 (94.12 kB)
16 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky 820 Uznesenie č. 820 (91.6 kB)