Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

5. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 28. marca 2013
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
68 5. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k návrhu programu (185.09 kB)
69 5. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie (94.2 kB)
70 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Jozefa Turzu, sudcu Okresného súdu Ružomberok, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 70 (95.65 kB)
71 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Aleny Šiškovej, sudkyne Okresného súdu Topoľčany, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 71 (95.86 kB)
72 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Reného Štepánika, sudcu Okresného súdu Bratislava V, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 72 (95.92 kB)
73 Návrh na rozhodnutie o stáži JUDr. Heleny Kožíkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava IV, v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 73 (94.82 kB)
74 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 74 (108.72 kB)
75 Návrh na preloženie JUDr. Ondreja Krajču, sudcu Okresného súdu Bratislava IV, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 75 (92.26 kB)
76 Návrh na preloženie Mgr. Dušana Ďuriana, sudcu Okresného súdu Partizánske a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD., sudkyne Okresného súdu Martin, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 76 (93.97 kB)
77 Žiadosť JUDr. Barbory Štefanovej, sudkyne Okresného súdu Partizánske, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Trenčín Uznesenie č. 77 (92.55 kB)
78 Žiadosť JUDr. Ľuboša Baku, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Levice Uznesenie č. 78 (94.3 kB)
79 5. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k otázke statusových zákonov (94.67 kB)
80 5. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k určovaniu optimálneho počtu voľných miest sudcov (92.75 kB)