Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

50. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 27. marca 2017
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
853 50. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 853 k volebnej komisii (94.26 kB)
854 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 854 (113.27 kB)
855 Pozvánka na konferenciu „Sloboda prejavu online“, ktorá sa uskutoční 28. apríla 2017 v Nikózii Uznesenie č. 855 (94.49 kB)
856 Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád, ktoré sa uskutoční 7. – 9. júna 2017 v Paríži Uznesenie č. 856 (93.03 kB)
857 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 857 (113.08 kB)
858 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie JUDr. Jany Vargovej, sudkyne Okresného súdu Čadca na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie č. 858 (93.57 kB)
859 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Dany Bystrianskej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 859 (95.64 kB)
860 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Kataríny Batisovej, sudkyne Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 860 (94.52 kB)
861 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Bardejov Uznesenie č. 861 (94.86 kB)
862 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Topoľčany Uznesenie č. 862 (97.21 kB)
863 Informácia o návšteve prezidenta Európskeho súdu pre ľudské práva Uznesenie č. 863 (124.85 kB)
864 Žiadosť JUDr. Evy Behranovej, členky Disciplinárneho senátu o zaujatie stanoviska k vykonávaniu funkcie členky Disciplinárneho senátu počas stáže na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky Uznesenie č. 864 (97.26 kB)
865 Správa o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky, podľa § 3a a § 3b zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za rok 2016 Uznesenie č. 865 (258.86 kB)
866 Podnet sudcov „Za otvorenú justíciu“ k porušeniu etických noriem Uznesenie č. 866 (60.92 kB)