Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

51. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 24. apríla 2017
  • s pokračovaním 25. apríla 2017 (z dôvodu prerokovania celého programu, sa zasadnutie Súdnej rady 25. apríla 2017 neuskutoční)
  • Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
867 51. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 867 k volebnej komisii (94.71 kB)
868 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 868 (108.45 kB)
869 Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu Uznesenie č. 869 (110.94 kB)
870 Vyhlásenie volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu Uznesenie č. 870 (113.66 kB)
871 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 871 - JUDr. Michal Eliaš (108.69 kB)
872 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 872 - JUDr. Marek Filo (109.26 kB)
873 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 873 - JUDr. Rastislav Žigo (109.43 kB)
874 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Lenky Kováčovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre Uznesenie č. 874 (91.39 kB)
875 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2016 Uznesenie č. 875 (91.71 kB)
876 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2016 Uznesenie č. 876 (93.55 kB)
877 Vymenovanie do funkcie sudcov s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves Uznesenie č. 877 k návrhu doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. (93.5 kB)
878 Vymenovanie do funkcie sudcov s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves Uznesenie č. 878 k zrušeniu časti uznesenia č. 810 z 30. januára 2017 (108.42 kB)
879 Vymenovanie do funkcie sudcov s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves Uznesenie č. 879 k návrhu JUDr. Jána Vanka (137.49 kB)
880 Vymenovanie do funkcie sudcov s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves Uznesenie č. 880 k návrhu JUDr. Petra Straku (138.32 kB)
881 Vymenovanie do funkcie sudcov s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves Uznesenie č. 881 k návrhu Mgr. Dušana Čima (128.67 kB)
882 Žiadosť predsedu Krajského súdu v Bratislave o stanovisko k účasti JUDr. Petra Šamka, sudcu Krajského súdu v Bratislave v projekte Prezídia Policajného zboru Uznesenie č. 882 (93.11 kB)
883 Dodatok č. 2 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2017 Uznesenie č. 883 (133.2 kB)
884 Výzva na predloženie kandidatúry na funkciu člena Poradného panelu expertov pre výber kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva Uznesenie č. 884 (105.69 kB)
885 Rokovací poriadok Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 885 (91.23 kB)